Hasta Sorumlulukları

1. Bilgi Verme:

 • Hasta, hekimine mevcut şikayetlerini , geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedavileri, kullandığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur.
 • Hasta, yetkili doktora tedavi esnasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir.
 • Hasta, yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmelidir.


2. Önerilere Uyma:

 • Hasta ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.
 • Hasta, öngörülen tedavi planına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.


3. Planlanan Tedaviyi Reddetme:

 • Hasta, tedaviyi reddetme ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.


4. Tetkik ve Tedavi Giderleri:

 • Hasta, sağlık kuruluşuna müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bilmelidir.
 • Hasta, tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.
 • Tedavi Giderleri devlet, kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, sağlık sigortaları, SSK ve Emekli Sandığı gibi özel tüzel üçüncü şahıslarca karşılananlar, tahakkuk ettirilecek her türlü ücretin ödeneceğini bildiren ve ilgilinin yatmayı hak ettiği sınıfı belirten, bağlı oldukları daireler ya da kurumlarca ilgili sağlık kuruluşlarına yazılmış bir yazı ya da sevk kağıdını getirmelidirler.


5. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları:

 • Hasta, tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşu kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hasta (hastalığına verdiği şuursuzluk ve ızdırap halleri hariç), sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kural ve uygulamalara uymaması, yapılan uyarıları dinlememesi, gereken tetkik ve tedaviyi yaptırmaması ve diğer hastaların şikayet ve rahatsızlığına sebep olması halinde, yetkili doktorun teklifi ve kurum amirinin onayı ile, sağlık kuruluşundan çıkarılabilir.


6. Saygı Gösterme:

 • Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır.
 • Hasta, sağlık kuruluşu içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.


7. Bulaşıcı Hastalık Hali:

 • Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hasta, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça yasal nedenlerden dolayı taburcu olmayı talep edemez.


8. Uygunsuz Talep:

 • Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.


9. Hasta Ziyaretçisi:

 • Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.
 • Bilinci yerinde olan hasta, aşağıdaki hususlarda sağlık kuruluşu idaresine yardımcı olmalıdır.
 • Ziyaretçisinin, herhangi bir şekilde yiyecek ve içecek getirmesini istememeli ve getirileni de kabul etmemelidir.
 • Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmelidir.
 • Ziyaretçileri gereğinden fazla kalmamalıdır.
 • Ziyaretçileri kendisine veya başka hastalara ait eşyaları kullanmama ve hasta yataklarına oturmama konusunda bilgilendirmelidir.


10. Tazmin Sorumluluğu:

 • Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.
 • Bu haklar ve sorumluluklar Dünya Hekimler Birliği'nce 1994 Amsterdam Bildirgesi'nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

İletişim

  Email: info@sekizeylulhastanesi.com

  0(236) 23 888 23

   0(236) 23 888 23

  Sakarya Mah. Uzunyol Cad. No:140 Merkez / MANİSA