Nöroloji

Klinik Rehberi

Nöroloji

Nöroloji

Nöroloji Bölümlerimizin uğraşı alanına giren, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi serebrovasküler hastalıklar, hareket bozuklukları, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multipl skleroz, inme ve uyku bozuklukları konularında hastanelerimizde hizmet verilmektedir. Gerektiğinde hastanelerimizin Tıbbi Görüntüleme ve Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümleri ile yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.

Kraniyal tomografi veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekokardiografi, ekstrakranial dopler gibi tetkikler hastalarımıza uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.

Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.

Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektromiyonörografi) tetkiki, elektrofizyoloji laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

Santral sinir sisteminin birçok hastalığında özellikle de epilepsi hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensafolografi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

Ayrıca baş ağrısı yakınmaları baş ağrısı polikliniklerimizde değerlendirilebilmektedir.

Nöroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar

1-Serebrovasküler hastalıklar

Beyin Kanamaları 
Beyin Damar Tıkanıkları

2- Epilepsi

3- Hareket bozuklukları

Parkinson 
Esansiyel Tremor
Diskinezi
Distoni 
Huzursuz Bacak Sendromu

4- Demiyalizan hastalıklar

Multipl Skleroz 
Transvers Myelit

5- Periferik sinir hastalıkları

Nöropatiler 
Guillen Barre Sendromu

6- Kas ve sinir kas kavşağı hastalıkları

Myopatiler 
Myastenia Gravis

7- Baş boyun bel ağrıları

Vasküler
Gerilim
Servikojenik Başağrıları
Nevraljiler

8- Demansiyel sendromlar

Delirium
Ensefalit
Demans

9-Sistemik ve metabolik nöroloji hastalıkları

Hipertansif Ensefalopati

10- Omuriliğin travma dışı hastalıklar

Spondilotik Miyelopati
Myelitler
Omurilik Tümörleri 
Subakut Kombine Dejenerasyon

11-Konuşma bozuklukları

Afazi

12- Uyku Hastalıkları

Uyku apnesi

Horlama

Uykusuzluk

Aşırı uyuma hali

Nöroloji Kliniğince Yapılan Tetkikler

Polisomnografi (Uyku Tetkiki) (Hastane ve Evde)

CPAP / BPAP / ASV Titrasyonu (Hastane ve Evde)

EEG (Çocuk Büyük, Uyku Uyanıklık)

EMG (Çocuk Büyük)

Uyarılmış Potansiyeller

SSEP (Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyel)

VEP (Vizuel Uyarılmış Potansiyel)

BERA (İşitsel Uyarılmış Potansiyel)

EVDE UYKU TETKİKİ

UYKU TETKİKİ

CPAP TEDAVİSİ

CPAP

EVDE POLİSOMNOGRAFİ

POLİSOMNOGRAFİ

EEG

ÇOCUK EEG

EEG UYKU

UYKU EEG'Sİ

EMG

ÇOCUK EMG

VEP

SEP

BERA

Nöroloji Bölümü ve Hastalıklar

BAŞAĞRISI

BAŞ DÖNMESİ (VERTİGO)

ELLERDE UYUŞMA

AYAKLARDA UYUŞMA

BEL FITIĞI

BOYUN FITIĞI

FELÇ

YÜZ FELCİ

ÇİFT GÖRME

BULANIK GÖRME

DENGESİZLİK

TİTREME

ÇINLAMA

BAYILMA

UYKUYA DALAMAMA

UYUSUZLUK

HORLAMA

UYKUDA NEFES TUTMA

GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK

YORGUNLUK

UNUTKANLIK

BACAKLARDA SIKINTI

KONUŞMA BOZUKLUĞIU

KONUŞAMAMA

ANLAMAMA

KAS AĞRISI

KAS ERİMESİ

İSTEMSİZ KASILMA

İSTEMSİZ HAREKETLER

GÖZ KARARMASI

GÖZ KAPAĞI DÜŞMESİ

KASILMA KRAMP UYKUDA BACAK HAREKETLERİ

UYUKLAMA

DOĞUM FELCİ

ALZHEİMER

BUNAMA

YUTAMAMA

NEFES TUTMA

Nöroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar

BAŞAĞRISI

MİGREN

SARA

EPİLEPSİ

MULTİPL SEKLEROZ

VERTİGO

ATAKSİ

BEYİN FELCİ

STROK

BEYİN DAMAR HASTALIKLARI

PARKİNSON

POLİNÖROPATİ

BOYUN FITIĞI

BEL FITIĞI

POLİNÖROPATİ

KARPAL TÜNEL SENDROMU

ULNAR OLUK SENDROMU

TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU

FIBULA BAŞI SENDROMU

TARSAL TÜNEL SENDROMU

SİNİR YARALANMALARI

DOĞUM FELÇLERİ

UYKU APNESİ

HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU

NARKOLEPSİ

MULTİPL SKLEROZ

MS

NÖROPATİK AĞRI

DİABETİK POLİNÖROPATİ

TREMOR

KAS HASTALIKLARI

HEMİFASİAL SPASM

BLEFAROSPAZM

YÜZ KASILMASI

GÖZ KASILMASI

KRAMP

KASILMA

KAS AĞRISI

AFAZİ

ALZHEİMER

BUNAMA

İletişim

  Email: info@sekizeylulhastanesi.com

  0(236) 23 888 23

   0(236) 23 888 23

  Sakarya Mah. Uzunyol Cad. No:140 Merkez / MANİSA